Jumat, 03 September 2010

Naam Yi Dong Ji Keung


O hei o siu man chung long
Yit huet yit sing hung yat gwong
Daam si tit da
Gwat ji jing gong
Hung kam baak chin jeung
Ngaan gwong maan lei cheung
Sai fen yiu faat ji keung
Jo ho hon
Jo goh ho hon ji
Mui tin yiu ji keung
Yit huet naam ji
Bit sing hung yat gwong
Yeung hoi tin wai ngoh jeui neng leung
Heui hoi tin pik dei
Wai ngoh leiseung heui cheung
Hon bik boh go jong
Yau hon bik hung gwong fut ho hei yeung
Gei si naam yi dong ji keung
On bo ding hung dai ga jok dung leung
Jo ho hon
Yung ngoh baak dim yit
Yiu chut chin fen gwong
Jo goh ho hon ji
Yit huet yit cheung yit
Bit sing hung yat gwong

Tidak ada komentar: